Onze Missie en Visie

 

Missie:

De kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg zijn generalistische, persoonlijke en continue zorg. (NHG standpunt Kernwaarden huisartsgeneeskunde).

Deze kernwaarden zijn de basis van ons handelen in de praktijk en vormen de basis van onze missie.

Ons streven is om laagdrempelig een kwalitatief goede en brede huisartsenzorg aan te bieden gedurende alle levensfasen en in de directe leefomgeving van onze patiënten. De geboden zorg en behandeling wordt ook gerelateerd aan levensloop, leefsituatie en familie­omstandigheden. Wij staan direct bij en naast onze patiënten met grote betrokkenheid en inzet. Wij vinden het belangrijk dat wij voor medische problemen er voor het hele gezin kunnen zijn en dat rekening gehouden wordt met de wensen van de patiënt. Naast het behandelen van al aanwezige klachten is ook het voorkómen van ziekte een taak. Hiervoor willen wij ons graag inzetten!

 

Visie:

Deze missie streven wij voortdurend na…

…door ons dagelijks in te zetten voor waar het uiteindelijk om gaat: de zorg voor onze patiënten

…door te blijven luisteren naar onze patiënten

…door rekening te houden met de persoonlijke behoeften en verwachtingen van patiënten en hun naasten.

…door te werken in een team en als een team, waarin eenieder hetzelfde doel nastreeft en de gemaakte afspraken onderschrijft en zal uitvoeren

…door goede samenwerking met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn

…door te werken volgens de laatste richtlijnen en kwaliteitseisen  van onze beroepsgroep

…door blijvend op gestructureerde wijze bezig te zijn met kwaliteitsverbetering

en open te blijven staan voor vernieuwingen in de zorg

 

Team Huisartsenpraktijk Willems.