Reizigersadvies

Gezondheidsinformatie 

Gaat u een verre reis maken? Dan is het van groot belang om te weten of u hiervoor vaccinaties en/of malariaprofylaxe nodig heeft.

Voor advisering rond reisvaccinatie is extra scholing en deskundigheid vereist. Binnen de Huisartsengroep Best hebben 2 huisartsen de opleiding tot reisvaccinatie-arts gevolgd. Dat zijn dokter Wittkämper en dokter Bleiker. Zij doen de reisadviseringen voor alle huisartsenpraktijken in Best.

Voor advies kunt u contact opnemen met de praktijkassistentes van dokter Wittkämper of dokter Bleiker.

Dokter Bleiker, De Schakel 4, tel. 320099

Dokter Wittkämper, De Schakel 3, tel. 320090

Kijkt u voor algemene infomatie hier of links in het submenu op Gezondheidsinformatie