Electronisch beschikbaar stellen van uw gegevens

 

 

BELANGRIJK NIEUWS BETREFFENDE HET ELECTRONISCH BESCHIKBAAR STELLEN VAN UW GEGEVENS

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een "vreemde" arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan kan het belangrijk zijn dat deze zorgverlener uw patiëntengegevens kan inzien. Hij of zij kan zich beter een beeld vormen van uw situatie als hij of zij weet heeft van ziektes in het verleden, uw medicijngebruik en eventuele allergieën op medicijnen.  Daardoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega's in de zorg. Met ingang van 1 januari 2013 is dit alleen mogelijk wanneer u daarvoor(schriftelijk) toestemming heeft gegeven. 

Als u onderstaande link aanklikt

INFORMATIEFOLDER UITWISSELING PATIËNTENGEGEVENS

kunt u meer lezen over dit belangrijke onderwerp.

Alle 13 huisartsen van Best werken hieraan mee. Omdat wij van mening zijn dat de mogelijkheid van goede informatieuitwisseling een voorwaarde is voor goede zorg in waarneemsituaties.

Indien u van mening bent dat het belangrijk is dat de waarnemend huisarts (zo nodig) uw patiëntengegevens kan inzien in waarneemsituaties, verzoeken wij u hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en in te leveren of op te sturen naar onze praktijk.

TOESTEMMINGSFORMULIER

Let op; iedereen van 16 jaar of ouder dient zelf een formulier in te vullen en te ondertekenen. Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders toestemming te verlenen. Voor kinderen tussen 12 en 16 heeft de wetgever het ingewikkelder gemaakt; zij dienen, naast de toestemmingsverlening door hun ouders, ook nog zelf een formulier te ondertekenen.

Uiteraard zijn ook op de praktijk losse toestemmingsverklaringen verkrijgbaar.

Voor meer informatie: zie www.volgjezorg.nl